Izračun plače

Aplikacija s katero posameznik izračuna svojo končno neto plačo, glede na vnešene podatke.

Uporabnik ima na voljo vnosa različnih izmen za vsak dan posebaj( dopoldanska, popoldanska, nočna) in glede na vnesene urne postavke in dodatke aplikacija preracuna končno plačo.

Na voljo so še vnosi praznikov, dopusta, bolniške odsotnosti, stroškov prevoza na delo, stevilo otrok, sindikata…

Možen je tudi vnos predčasnega odhoda, kasnejsega prihoda na delo…

Aplikacija je na voljo za Android in IOS naprave

Izračun plače demo (Android) : Google Play

Izračun plače (Android) : Google Play

Izračun plače (IOS) : Appstore